AUTOKLIMATIZACE – PRAHA 4

Provádíme základní údržbu i náročné a složité opravy jednotlivých komponentů! Využíváme profesionální diagnostiku okruhu klimatizace s počítačovou podporou pro všechny typy vozidel.

 • Plnění klimatizace
 • Čištění a dezinfekce klimatizace
 • Opravy klimatizace

Pro správnou funkci klimatizace je nutná pravidelná údržba. Vyčištění celého systému a výměna kabinového filtru by měla být provedena  2x ročně, výměna oleje a chladiva nejméně 1x  ročně. Pravidelným servisem prodlužujete životnost celého systému a předcházíte poškozením klimatizační jednotky a chráníte své zdraví před škodlivými mikroorganismy a plísněmi.

Základní servis autoklimatizace  zahrnuje:

 • Odsátí a recyklace chladiva včetně oleje
 • Vakuování s vysušením okruhu
 • Podtlaková zkouška těsnosti okruhu
 • Plnění chladicím médiem R134a
 • Úkony účtované dle skutečně použitého množství:
 • Doplnění nového oleje
 • Doplnění chybějícího množství chladiva
 • Případně doplnění kontrastní látky, používané k odhalení netěsností okruhu

PLNĚNÍ AUTOKLIMATIZACE

Plně automatický přístroj odsaje staré chladivo, čímž systém zbaví mechanických nečistot a vlhkosti. Následně provedeme vakuaci, která slouží ke kontrole těsnosti a zbavení případných zbytků vlhkosti systému. Nakonec doplníme olej, který je v systému rozptýlen v chladícím médiu a slouží k mazání kompresoru, zajišťuje také chlazení kompresoru a podporuje utěsnění jednotlivých komponentů.  Olej do chladiva je mimořádně důležitý pro funkční schopnosti a vysokou životnost okruhu klimatizace. Délka úkonu přibližně 45 min.

ČIŠTĚNÍ a DESINFEKCE

Při čištění klimatizace se aplikuje speciální ochranný prostředek – pěna nebo sprej – přímo na výparník klimatizace. Odstraňuje nečistoty a odstraňuje zápach.  Výrobci doporučují ošetřit klimatizaci tímto způsobem alespoň jedenkrát ročně. Délka úkonu cca 30 minut včetně výměny filtru.

OPRAVY

Opravy klimatizací jsou technicky, časově i cenově náročné, proto doporučujeme předcházet opravám kvalitní údržbou. Pokud již dojde k poruše, je třeba nejprve velmi přesně identifikovat závadu pomocí speciálních diagnostických přístrojů. Proto doporučujeme opravu svěřit specializovanému servisu s potřebným vybavením a zkušenostmi.

Nejběžnější závady:

Nedostatek chladicího média – drobný únik chladicí kapaliny R 134a je běžný, okruh není nikdy dokonale těsný (úniky dle údajů výrobců mohou dosáhnout až 30% ročně). Již únik 5% snižuje účinnost chlazení.

Zanesený kabinový filtr omezuje protékající množství vzduchu a tím snižuje účinnost ventilace. Pravidelná výměna je nezbytná pro správnou funkci celého systému.

 

Znečištěný výparník se projevuje sníženou účinností a zejména nepříjemným zápachem při provozu a v některých případech i po vypnutí klimatizace. Předejit mu lze pravidelným čištěním. Poškozený filtr propouští nečistoty do systému, ve kterém pak dochází k nežádoucím hnilobným procesům a růstu plísní a jiných mikroorganismů.

Nevhodný olej nebo nedostatek oleje vede k poškození kompresoru a tím i k nákladné opravě celého klimatizačního systému. Tomu lze ale jednoduše předejít pravidelnou výměnou a doplněním chybějícího oleje.

Pro zachování mazacích schopností teplotně vysoce namáhaných olejů je nezbytná jejich výměna v pravidelných intervalech daných výrobcem.

lay1
lay1
lay2